GAPINCE

მოგვწერე gapinceorg@gmail.com
დაგვირეკე (995) 577901411
გახდი ჩვენი წევრი

ტრეინინგი თემაზე “სამედიცინო დაწესებულებების დასუფთავება”

ჩვენი ასოციაცია გთავაზობთ  სასწავლო კურსს  თემაზე “სამედიცინო დაწესებულების დასუფთავება”

http://www.gapinceorg.ge/wp-content/uploads/2016/04/სასწავლო_მასალის_წარდგენა_-დასუფთავება.pdf